Naše letiště

V rámci dohody s provozovatelem civilního letiště v Přerove (LOM Praha s.p.) mám k dispozici severní stojánku a část pojížděcí
dráhy foxtrot. Jedná se betonové plochy, které jsou ideální pro pohodlné létání. Oproti travnatým letištím je povrch rychlejší,
a vyžaduje více soustředění zejména při přistáních. S ohledem na tvar drah do písmene „L“ můžeme využívat všechny 4 směry
dráhy, což je ideální v rámci povětrnostních podmínek. De facto máme stále „vítr v ose dráhy“. Vzhledem k tomu, že se nacházíme
v blízkosti civilního letiště, musíme dodržovat pravidla stanovená UCL a LOM Praha, a létání “nečlenu klubu“ musí být vždy
v doprovodu některého člena, který je proškolen k pohybu osob na letišti. Je nutné se předem domluvit, jinak se případný „nezvaný“
pilot vystavuje riziku vysoké pokuty ze strany provozovatele letiště.

Legenda:
1. příjezdová komunikace z cesty Přerov - Tovačov, parkoviště
2. prostory klubu AFK
3. příjezdová komunikace k letišti
4. prostor letiště

Legenda:
1. dráha východ - západ, délka: 275m x šírka 50m
2. dráha sever - jih, délka: 200m x šírka 15m
vzdušný prostor možný pro létání: průměr 1 km